Bilimsel Hakemlikler

 • Bilişim Teknolojileri Dergisi
 • 27th European Conference on Information Systems (Bildiri Kitabı)
 • Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi
 • Acta INFOLOGICA
 • Vizyoner Dergisi
 • 8th International Symposium on Information Management in a Changing World (Bildiri Kitabı)
 • Bilgi Yönetimi
 • Arşiv Dünyası
 • Journal Of The International Scientific Researches
 • E-BEYAS2017 BİLGİ SİSTEMLERİ ve BİLİŞİM YÖNETİMİ: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar (Bildiri Kitabı)
 • Türk Kütüphaneciliği
 • Bilgi Dünyası
Reklamlar