Kitaplarda Yayımlanan Bölümler

  • BİLGİ SİSTEMLERİ ve BİLİŞİM YÖNETİMİ: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar, Bölüm adı: (Hukuksal Zorunluluklara Bağlı Olarak Veri Korumaya Bakış Açısındaki Değişim) (2017)., HENKOĞLU TÜRKAY, BİL-BEM, Editör: Özdemirci Fahrettin, Akdoğan Zeynep, Türkçe (Bilimsel Kitap), (ISBN: 978-605-61009-8-7)
  • Challenges of Information Management Beyond the Cloud Communications in Computer and Information Science, Bölüm adı:(Regarding Cloud Computing Applications in Turkey, EU and the USA) (2013)., HENKOĞLU TÜRKAY, KÜLCÜ ÖZGÜR, Springer, Editör:Yaşar Tonta, Serap Kurbanoğlu, John N. Gathegi, Umut Al, Zehra Taşkın, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1669395), (ISBN: 9783662444115)
Reklamlar