Konferans ve Sempozyum Bildirileri

  • HENKOĞLU TÜRKAY (2017). Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi. e-BEYAS 2017: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar (Tam Metin Bildiri)
  • ŞEREFOĞLU HALİSE, HENKOĞLU TÜRKAY (2014). Dijital Yerlilerin Bilgiye Erişimi: Riskler ve Güvenli İnternet Kullanımına Yönelik Öneriler. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri)
  • HENKOĞLU TÜRKAY, KÜLCÜ ÖZGÜR (2013). Evaluation of conditions regarding cloud computing applications in Turkey EU and the USA. The 4th International Symposium on Information Management in a Changing World (Tam Metin Bildiri)
  • HENKOĞLU TÜRKAY (2016). Kişisel Verileriniz Ne Kadar Güvende? Bilgi Güvenliği Kapsamında Bir Değerlendirme. Hazine-i Evrak’ın 170. Kuruluş Yıldönümü ve XI. Arşivcilik Günü Etkinliği: Kolektif Hafızada Kırılganlık: Bilgi Güvenliği (Davetli Konuşma / Tam Metin Bildiri)
  • HENKOĞLU TÜRKAY (2015). Elektronik Ortamda Bilgi Güvenliğinin Sağlanması. e-BEYAS 2015: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi (Davetli Konuşma / Tam Metin Bildiri)
Reklamlar