Makaleler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  • HENKOĞLU TÜRKAY (2017). Veri Koruma Kanununun Getirdikleri. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7(2), 241-250.
  • HENKOĞLU TÜRKAY, UÇAK NAZAN (2016). Information Security and the Protection of Personal Data in Universities. International Journal of Business and Management Invention, 5(11), 30-43.
  • HENKOĞLU TÜRKAY, UÇAK NAZAN (2015). Üniversite Kütüphanelerinde Kişisel Verilerin Korunması. Bilgi Dünyası, 16(1), 45-74.
  • KÜLCÜ ÖZGÜR, HENKOĞLU TÜRKAY (2014). Privacy in social networks: An analysis of Facebook. International Journal of Information Management, 34(6), 761-769., Doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2014.07.006
  • KÜLCÜ ÖZGÜR, HENKOĞLU TÜRKAY (2014). Sosyal paylaşım ağlarında gizlilik: Facebook incelemesi. Bilgi Dünyası, 15(2), 231-252.
  • HENKOĞLU TÜRKAY, YILMAZ BÜLENT (2013). İnternet erişim özgürlüğünün kısıtlanması: Türkiye üzerine bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 14(2), 215-239.
  • HENKOĞLU TÜRKAY, YILMAZ BÜLENT (2013). Avrupa Birliği (AB) bilgi güvenliği politikaları. Türk Kütüphaneciliği, 27(3), 451-471.
  • HENKOĞLU TÜRKAY, KÜLCÜ ÖZGÜR (2013). Bilgi erişim platformu olarak bulut bilişim: Riskler ve hukuksal koşullar üzerine bir inceleme. Bilgi Dünyası, 14(1), 62-86.
  • HENKOĞLU TÜRKAY, UÇAK NAZAN (2012). Elektronik bilgi güvenliğinin sağlanması ile ilgili hukuki ve etik sorumluluklar. Bilgi Dünyası, 13(2), 377-396.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  • HENKOĞLU, T . (2017). Kişisel Verileriniz Ne Kadar Güvende? Bilgi Güvenliği Kapsamında Bir Değerlendirme. Arşiv Dünyası, (18-19), 36-47
Reklamlar